Fondas

Reverest Baltic Opportunity Fund


Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas Reverest Baltic Opportunity Fund. Fondo tikslas – siekti kuo didesnės metinės investicijų grąžos per visą Fondo veiklos laikotarpį, išnaudojant galimybes nekilnojamojo turto rinkoje. Fondo lėšos gali būti investuojamos į bet kokios paskirties (gamybinės, prekybinės, administracinės, gyvenamosios, paslaugų ir kt.) nekilnojamąjį turtą esantį Baltijos šalyse, kurį gali sudaryti tiek veikiantys, pajamas generuojantys objektai, tiek naujai vystomi ar pertvarkymo reikalaujantys objektai, bei įsigyto nekilnojamojo turto objektų renovacija, kapitalinis ir (ar) einamasis remontas ar kiti pagerinimai ar patobulinimai.

Fondo dydis 50,000,000 EUR
Strategija Value-added
Terminas 5+3 metai
Pradžios data 2022-10-11