Fondas

Reverest Fund II


Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB Reverest Fund II. Fondo tikslas – siekti kuo didesnės metinės investicijų grąžos per visą Fondo veiklos laikotarpį, išnaudojant galimybes nekilnojamojo turto rinkoje. Fondo lėšos gali būti investuojamos į Baltijos šalyse esantį gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą, kurį gali sudaryti tiek jau veikiantis, gyvenamosios paskirties turtas, tiek naujai statomas gyvenamosios paskirties turtas tiek kitos paskirties turtas, kurį galima rekonstruoti ir (ar) pertvarkyti į gyvenamosios paskirties turtą.

Fondo dydis 4,000,000 EUR
Strategija Value-added
Terminas 5+3 metai
Pradžios data 2023-01-10