Fondas

Reverest Fund I


Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB Reverest Fund I. Fondo tikslas – siekti kuo didesnės metinės investicijų grąžos per visą Fondo veiklos laikotarpį, išnaudojant galimybes nekilnojamojo turto rinkoje. Fondo lėšos gali būti investuojamos į Baltijos šalyse esantį komercinės paskirties nuomai skirtą (prekybinės, administracinės, sandėliavimo ir kt.) nekilnojamąjį turtą, kurį gali sudaryti tiek jau veikiantys, nuomos pajamas generuojantys objektai, tiek naujai statomi ar pertvarkymo reikalaujantys objektai, ir kurie, esant poreikiui, gali būti toliau vystomi, pertvarkant juos pilnai ar dalinai į bet kurios kitos leidžiamos paskirties nuomai ir/ar pardavimui skirtą nekilnojamąjį turtą.

Fondo dydis 8,000,000 EUR
Strategija Value-added
Terminas 5+3 metai
Pradžios data 2022-12-06